Realitzem una recerca d'abast mundial per recuperar els antecedents més rellevants en relació a una proposta d'invenció, i després del seu anàlisi redactem un informe en el qual s'informa sobre les possibilitats de protecció existents per a una invenció a la vista dels antecedents localitzats, recomanant la millor i més eficient estratègia de protecció.

S'informa igualment de la viabilitat d'explotació de la proposta, en cas de no ser protegible via patent o model d'utilitat. Aquest informe ens serveix per poder oferir un correcte assessorament als nostres clients, i és un requisit previ per a la redacció d'una sol·licitud de protecció, en la qual s'utilitzaran els resultats obtinguts d'aquesta recerca per delimitar l'abast de la invenció i com a base per a la redacció d’una sol·licitud de patent o de model d'utilitat.