Redactem contractes de confidencialitat, i assessorem als nostres clients abans de la signatura d'aquests contractes, tant pel que fa a patents com a marques.