Realitzem un anàlisi detallat d'un o diversos models industrials de competidors, per tal de determinar amb precisió l'abast de protecció ofert.

Fruit d'aquesta anàlisi es redacta un informe on es descriuen les fortaleses i debilitats dels documents estudiats, i on aconsellem estratègies per minimitzar o eliminar el risc d'infringir aquests documents.