Preparem i adaptem la informació gràfica necessària per a la tramitació d'un model industrial, i la presentem davant les oficines nacionals d'aquells països en els quals es requereixi protecció

Durant la seva tramitació ens encarreguem de donar resposta a les comunicacions de l’examinador fins a la concessió definitiva