Després de realitzar un informe de patentabilitat i en base a les seves conclusions es redacta una sol·licitud de patent o de model d'utilitat per a protegir de manera òptima els seus interessos, maximitzant l'abast de la protecció de la seva invenció. S'envia una proposta de reivindicacions i memòria per a revisió per part dels inventors abans de la seva presentació, a fi que els inventors puguin proposar millores en el text.

També oferim serveis d'assessorament per a determinar una estratègia de protecció referida a en quins països o organitzacions internacionals (com l'EPO o el tractat PCT) resulta més recomanable presentar una sol·licitud de patent. Durant la tramitació de la seva patent o model d'utilitat ens encarreguem de tots els tràmits i de donar resposta a totes les comunicacions d'examen requerides fins a la seva concessió, sempre amb proposta d'actuació consensuada amb el/els inventor/s