A partir d'una descripció d'un producte proposat, realitzem una recerca exhaustiva, a nivell de models industrials, en els països europeus comunitaris o dels EUA, de tots els documents rellevants que es troben actualment en vigor en aquells països en què es desitgi operar, a fi de determinar amb certesa que no hi ha documents en vigor en aquests països que impedeixin la lliure fabricació i/o comercialització del producte proposat.

Aquest informe requereix d'un treball de recerca i anàlisi molt minuciós.