Oferim la creació de documents amb acreditació de data, per exemple mitjançant un registre notarial o un burofax amb contingut certificat, que permeten establir un dret d'ús.

Aquest tipus de documents permeten a un individu o empresa certificar l'autoria d'un producte o procediment en certa data, el que els atorga el dret a fabricar i comercialitzar el producte fins i tot encara que amb posterioritat una tercera part sol·liciti una patent o model industrial que protegeixi dit producte.

Un dret d'ús no té el mateix grau de protecció que una patent o un model d'utilitat, i no permet la seva transmissió, venda o cessió, excepte amb la cessió de tota l'empresa. És un document defensiu, però no pot ser utilitzat per a impedir a altres la producció o comercialització de l'esmentat producte.