Es realitza una anàlisi detallada d'una o diverses patents de competidors i de totes aquelles patents que estiguin relacionades amb elles, a fi de determinar amb precisió l'abast de protecció ofert per una o diverses patents.

Fruit d'aquesta anàlisi es prepara un informe on es descriuen les fortaleses i debilitats dels documents estudiats, i on aconsellem estratègies per minimitzar o eliminar el risc d'infringir aquests documents.