Les oficines de la majoria de països del món (148 països en l'actualitat) van signar un tractat PCT (Patent Cooperation Treaty) per unificar tràmits de sol·licitud, recerca i examen, en virtut del qual una invenció que es vulgui protegir en múltiples països signants de aquest tractat, en comptes de realitzar tots els tràmits de sol·licitud separadament en cadascun d'aquests països poden unificar-los mitjançant una sol·licitud internacional sota el conveni PCT, en virtut del qual la sol·licitud serà analitzada i examinada per una de les oficines signants del tractat, determinant si reuneix els requisits necessaris per a ser protegida com a patent.

Els sol·licitants d'una PCT poden triar que la recerca la realitzi la seva oficina nacional, si està habilitada per a això pel tractat, o una altra oficina amb la que el seu país tingui un acord. Per exemple des d'Espanya es pot sol·licitar la recerca a l'EPO (Oficina Europea de patents) o a l'OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques).

Durant la tramitació de la patent via PCT es realitza una recerca d'antecedents i es rep una opinió escrita de l'examinador, i hi ha la possibilitat de sol·licitar un examen preliminar. Aquesta tramitació PCT pot durar fins a 30 mesos des de la data de sol·licitud, temps durant el qual la sol·licitud de patent estarà pendent en tots els països signants del tractat PCT. Abans que expirin els 30 mesos s'han de triar els països en què es continuarà el procediment, via nacional o regional (EPO per exemple), d'entre els països signants del tractat PCT, fins a la concessió definitiva de la protecció.

………………………………….

Consulteu els països signants del tractat PCT en el gràfic adjunt, o visitant la web de la PCT
………………………………….